FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७८-२०८०) रिपोर्ट 03/17/2024 - 13:12 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७८-२०८०).pdf
आधारभूत तह (कक्षा ८) को अन्तिम परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना!!! सूचना तथा समाचार 02/29/2024 - 16:31
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 02/14/2024 - 14:59 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 02/14/2024 - 14:58 PDF icon आ.व. २०७७-०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 02/14/2024 - 14:58 PDF icon आ.व. २०७६-०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 02/14/2024 - 14:57 PDF icon आ.व. २०७५-०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन.pdf
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्‍न हुन निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना!!! सूचना तथा समाचार 02/13/2024 - 15:07
विद्यालय लेखापरीक्षण सम्बन्धी आशय पत्र पेश गर्ने सूचना!!! सूचना तथा समाचार 02/12/2024 - 16:17
आन्तरिक आय तर्फको नदीजन्य पदार्थ(बालुवा) संकलन/उत्खनन् तथा बिक्रि सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउपत्र आव्हानको सूचना!!! सूचना तथा समाचार 02/12/2024 - 14:49
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 02/08/2024 - 16:24 PDF icon आ.व. २०७४-०७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन.pdf

Pages