FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को वार्षिक प्रगति समिक्षा । बजेट, आम्दनी र खर्च 11/07/2023 - 12:16
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को वार्षिक प्रगति समिक्षा । वार्षिक समीक्षा 11/06/2023 - 14:51 PDF icon CamScanner 11-06-2023 14.34.pdf
खेलकुद क्लब तथा संस्था दर्ता सम्बन्धी सूचना!!! सूचना तथा समाचार 11/03/2023 - 14:42
पशुपंछी बिमा सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना! सूचना तथा समाचार 10/17/2023 - 14:56
दरभाउ पत्र स्वीकृतको लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना !!! सूचना तथा समाचार 10/04/2023 - 13:13
किसान अस्थाई परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०८० कार्यविधिहरु 09/26/2023 - 11:51 PDF icon किसान परिचय पत्र अस्थाई कार्यविधि २०८०.pdf
खेलकुद विकास सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० कार्यविधिहरु 09/26/2023 - 11:39 PDF icon खेलकुद विकास सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
संस्थागत विद्यालय छात्रवृति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० कार्यविधिहरु 09/26/2023 - 11:37 PDF icon संस्थागत विद्यालय छात्रवृति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
छुट भएका व्यक्तिहरुको लगत संकलन सम्बन्धी सूचना!!! सूचना तथा समाचार 09/19/2023 - 13:47
Invitation Sealed Quotation For Following Wroks. सूचना तथा समाचार 09/15/2023 - 13:32

Pages