FAQs Complain Problems

समाचार

प्रदेश युवा परिषद विकास समिती लुम्बिनी बुटवलद्वारा प्रकाशित नवउद्यमी युवा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि व्यवसायिक प्रोफायल पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगंज बाँकेबाट जारी भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सहायता सामाग्री माग गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

अपाङ्गता सहायता सामाग्री माग फारम

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना!!!

दरखास्त फारामका लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

आधारभूत तह (कक्षा ८) को अन्तिम परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना!!!

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्‍न हुन निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना!!!

विद्यालय लेखापरीक्षण सम्बन्धी आशय पत्र पेश गर्ने सूचना!!!

आन्तरिक आय तर्फको नदीजन्य पदार्थ(बालुवा) संकलन/उत्खनन् तथा बिक्रि सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउपत्र आव्हानको सूचना!!!

नगर प्रमुख बगर खेती प्रवर्धन सहयोग अनुदान कार्यक्रमका लागि लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना!!!

रासायनिक मलखादका लागि सरकारी कोटा निर्धारण सम्बन्धि सूचना!!!

औषधि तथा औषधि जन्य सामाग्री खरिद कार्य सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना!!!

Pages