FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गु.न.पा वडा नं. १, २, ४, ७, ८, ९, १०, १२ जनता आवास निर्माणको लागि लाभग्राही छनौट सम्बन्धि निवेदन आव्हानको सूचना !!! सूचना तथा समाचार 12/27/2023 - 15:53
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन कार्यविधी, २०८० कार्यविधिहरु 12/22/2023 - 14:27 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन कार्यविधी, २०८०.pdf
नदिजन्य पदार्थ बालुवा तथा माटोको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना!!! सूचना तथा समाचार 12/22/2023 - 13:23
नदिजन्य पदार्थ बालुवा तथा माटोको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना!!! सूचना तथा समाचार 12/19/2023 - 11:17
औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्री खरिदको लागि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना!!! सूचना तथा समाचार 12/13/2023 - 16:12
वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना!!! सूचना तथा समाचार 11/29/2023 - 12:08
विद्युत पोलमा जडान गरिएका सडक बत्ति सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचार 11/24/2023 - 14:04
बगर खेती गर्न ईच्छुक कृषकहरुका लागि अनुदान सम्बन्धि सूचना!!! सूचना तथा समाचार 11/21/2023 - 14:08
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को रातो किताब । बजेट, आम्दनी र खर्च 11/07/2023 - 12:30
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को रातो किताब । प्रगति विवरण तथा प्रकाशन 11/07/2023 - 12:28 PDF icon Raj Patra 2080-81 Inner Page Final.pdf

Pages