FAQs Complain Problems

Documents

Document Title Document Type Post date Documents
बिषयगत कार्यविवरण 01/21/2022 - 13:13 PDF icon कार्यविवरण.pdf
असहाय बालबालिकालाई सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ 01/19/2022 - 12:16 PDF icon असहाय बालबालिकालाई सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७८ 01/19/2022 - 12:14 PDF icon करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधी-2078.pdf
नगर प्रहरी करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना 01/18/2022 - 17:07
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सुचना 12/29/2021 - 13:28
वडा कार्यालयहरुले माग पठाउने सम्बन्धमा 12/21/2021 - 13:07
क्षति विवरण एकिन गरि आवस्यक प्रमाण सहित पठाउने सम्बन्धमा 12/17/2021 - 14:58
गुलरिया नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतहरुको कर असुली सम्बन्धि ठेक्का सुचना 12/16/2021 - 15:55
खर्च सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा 12/16/2021 - 15:15 PDF icon First Quarterly Expenditure.pdf
सुचिकृत बेरोजगारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 12/12/2021 - 12:28

Pages