FAQs Complain Problems

ऐन

Document Title Document Type Post date Documents
आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना!!! 07/18/2024 - 13:44
आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को जग्गाको न्यूनतम् मूल्याङ्कन पुस्तिका बर्दिया । 07/16/2024 - 13:33
आर्थिक बर्ष ०८०।८१ असार महिना सम्मको खर्च सार्वजनिक गरिएको । 07/08/2024 - 22:00 PDF icon आ.व. २०८०।०८१ को आय व्यय.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । 07/08/2024 - 21:59
आर्थिक बर्ष ०८०।८१ जेष्ठ महिना सम्मको खर्च सार्वजनिक गरिएको । 06/27/2024 - 16:05 PDF icon आर्थिक बर्ष ०८०।८१ जेष्ठ महिना सम्मको खर्च सार्वजनिक गरिएको.pdf
टेण्डर खरिद वापदको रकम जम्मा सम्बन्धी सूचना!!! 06/27/2024 - 10:10
आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट वक्तव्य । 06/24/2024 - 16:35
आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट वक्तव्य । 06/24/2024 - 16:31
सेवा प्रवाह प्रभावित हुने सम्बन्धी सूचना!!! 06/24/2024 - 09:12
१२ औं नगरसभाको बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धी सूचना!!! 06/19/2024 - 11:49

Pages