FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
पशुपंछी बिमा सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना!!! सूचना तथा समाचार 09/11/2023 - 10:45
Invitation Bid for Asphalt Concrete(Black Top Road and Drain) Construction work, Ward No 6 District Police Office Chowk to North side Agriculture Development Bank Chowk. सूचना तथा समाचार 09/08/2023 - 16:21
Invitation Bid for Asphalt Concrete (Black Top Road and Drain) Construction work, Ward No.2 Jainpur Gau to Gujrana Road. सूचना तथा समाचार 09/08/2023 - 15:56
औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्रीहरुको खरिद कार्य सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउपत्र आह्‍वान सम्बन्धी सूचना !!! सूचना तथा समाचार 09/08/2023 - 10:28
आकस्मिक बाली सेवा संरक्षण सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना!!! सूचना तथा समाचार 09/04/2023 - 13:05
Invitation Bids for Gulariya Municipality Ward No 12 Bhaisahi To Kalinagar (Black Top Road) Construction Work. सूचना तथा समाचार 09/01/2023 - 11:07
Invitation Bids for Gulariya Municipality Ward No 7 Bypas Road Complete Work सूचना तथा समाचार 09/01/2023 - 10:55
High Mast Light Supply, Fitting & all complete work सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना!!! सूचना तथा समाचार 08/28/2023 - 11:57
Invitation for bid सूचना तथा समाचार 08/27/2023 - 14:31
रासायनिक मलखाद कारोबारका लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना!!! सूचना तथा समाचार 08/24/2023 - 10:29

Pages