FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना!!! सूचना तथा समाचार 07/28/2023 - 14:53
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना!!! सूचना तथा समाचार 07/16/2023 - 13:26
लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचार 07/14/2023 - 15:11
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को खर्च सार्वजनिक तथा रकम फिर्ता सम्बन्धमा । बजेट, आम्दनी र खर्च 07/14/2023 - 14:47
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को खर्च सार्वजनिक तथा रकम फिर्ता सम्बन्धमा । प्रगति विवरण 07/14/2023 - 14:41 PDF icon jpg2pdf (1).pdf
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को खर्च सार्वजनिक तथा रकम फिर्ता सम्बन्धमा । बजेट आम्दानी र खर्च 07/14/2023 - 14:41
समिउल्ला खाँ सव-इन्जिनियर 07/11/2023 - 21:32
गुलरिया नगरपालिकाको पूर्व सूचना संयन्‍त्र २०८० तथा विपद् सम्बन्धि तालिम प्राप्त जनशक्ति सूचना तथा समाचार 07/10/2023 - 13:11
वर्षे विदा सम्बन्धि सूचना!!! सूचना तथा समाचार 07/05/2023 - 14:53
इसरत अलि पठान हलुका सवारी चालक(दमकल) 07/04/2023 - 16:43

Pages