FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत बालुवाको ठेक्का सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 09/15/2019 - 15:55
प्रदेश न. ५ घरेलु सौर्य उर्जा प्रणाली अनुदान कार्यविधि-२०७५ सूचना तथा समाचार 09/08/2019 - 11:28
गुलरिया नगरपालिका नगर स्वयंसेवक शिक्षक को अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सुचना सूचना तथा समाचार 08/25/2019 - 18:15
गुलरिया नगरपालिकाको स्वयम् सेवक शिक्षकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 07/26/2019 - 10:16
गुलरिया नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको बिभिन्न पद को अन्तिम नतिजा सूचना तथा समाचार 07/03/2019 - 16:44
गुलरिया नगरपालिकाको हुलाकी सडकमा घर टहरा हटाउने सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 07/03/2019 - 16:40
गुलरिया नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा बाट बिभिन्न पदको विज्ञापनमा को अन्तरवार्ता मा छुट हुन् गएका हरुको पुन अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 06/21/2019 - 10:36
गुलरिया नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा बाट बिभिन्न पदको विज्ञापनमा को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 06/11/2019 - 17:33
रुप सिङ खत्रि लेखा अधिकृत 06/04/2019 - 12:24
गुलरिया नगरपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली/कार्यविधि २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 05/31/2019 - 11:56 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवथापन कार्यविधि.pdf

Pages