FAQs Complain Problems

Municipal Offices & Branches

Name Details Branch Head
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १२ कार्यालय वार्ड अध्यक्ष राम कुमार थारु सम्पर्क ९८६६७६९८६३ वडा कार्यालय साबिक मोहम्मद पुर् गाबिस भवन  गुलरिया राम कुमार थारु
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ११ कार्यालय वार्ड अध्यक्ष राम नारायण प्रसाद केसरी सम्पर्क ९८४८०४६७३३ वडा कार्यालय साबिक मोहम्मदपुर् गाबिस भवन गुलरिया राम नारायण प्रसाद केसरी
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १० कार्यालय वार्ड अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार चौधरी सम्पर्क ९८४८०२६९५६ वडा कार्यालय पर्सिया गाउँ गुलरिया बर्दिया   बिरेन्द्र कुमार चौधरी
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ९ कार्यालय वार्ड अध्यक्ष हरि प्रशाद पासवान सम्पर्क ९८६६७४७४५० वार्ड कार्यालय साबिक मोहम्मद पुर् गाबिस भवन हरि प्रशाद पासवान
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ८ कार्यालय वार्ड अध्यक्ष : धमेन्द्र कुमार बनिया सम्पर्क: ९८४८३७१८०९ वडा कार्यालय ज्योति पुस्तकालय बर्दिया गुलरिया धर्मेन्द्र कुमार बनिया
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ७ कार्यालय वार्ड अध्यक्ष गीता बस्नेत सम्पर्क ९८४१३१०७०१ सम्पर्क कार्यालय ज्योति पुस्तकालय गुलरिया गीता बस्नेत
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ६ कार्यालय वार्ड अध्यक्ष निरज शर्मा सम्पर्क ९८५८०२१६१९ वडा कार्यालय गुलारिया नगरपालिका   निरज शर्मा
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ५ कार्यालय वार्ड अध्यक्ष सावित्रा गौतम सम्पर्क ९८४८०८७४६५ सम्पर्क कार्यालय सुहेल्वा ५ बर्दिया   सावित्रा गौतम
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ४ कार्यलाई वार्ड अध्यक्ष राम बहादुर रावल सम्पर्क ९८५८०२०४९० सम्पर्क कार्यालय गुलरिया नगरपालिका बर्दिया   राम बहादुर रावल
गुलरिया नगरपालिका ३ नम्बर कार्यालय वार्ड अध्यक्ष राजकुमार यादव सम्पर्क खैरापुर वार्ड कार्यालय बर्दिया सम्पर्क नम्बर ९८४८२१७४४४ खैरापुर ३ बर्दिया राजकुमार यादव
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर २ कार्यलाई वार्ड अध्यक्ष टंकप्रसाद अधिकारी
गुलरिया २ बर्दिया
वडा कार्यालय खैरापुर
सम्पर्क ९८६८१४११४
टंकप्रसाद अधिकारी
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १ कार्यालय वार्ड अध्यक्ष प्रताप कुमार गौतम
सम्पर्क नम्बर ९८५८०८७८८३
वडा कार्यालय खैरापुर् बर्दिया कार्यालय
प्रताप कुमार गौतम