FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाका करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 05/31/2019 - 11:52 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको करारको कर्मचारी (प्राबिधिक) भर्ना सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको एफ.एम. रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 05/31/2019 - 11:39 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको एफ.यम. रेडियो संचालन कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको बजेट योजना दिग्दर्शन २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 05/31/2019 - 11:22 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 05/31/2019 - 11:14 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' बर्ग को निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र कार्यविधि २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 05/31/2019 - 11:11 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रामाणिकरण गर्न बनेको नियमावली.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 05/31/2019 - 11:08 PDF icon गुलारिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 05/31/2019 - 11:04 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता.pdf
गुलरिया नगरपालिका एकिकृत सम्पति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 05/31/2019 - 11:00 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको विभिन्न ठेक्का सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 05/27/2019 - 16:12
गुलरिया नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 05/27/2019 - 11:38

Pages