FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
नारायण रावत सव-इन्जिनियर 07/03/2023 - 22:26
सुरज सुवेदी कम्प्यूटर अपरेटर 07/03/2023 - 21:45
अजय शर्मा कविराज निरक्षक 07/03/2023 - 21:10
गुलरिया नगरपालिकाको बिज्ञापन कर असुली सम्बन्धि ठेक्काको प्रथम पटक प्रकाशित सूचना!!! सूचना तथा समाचार 07/03/2023 - 11:20
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना !!! सूचना तथा समाचार 06/30/2023 - 12:25
गुलरिया गाथा कक्षा (१-५) को सन्दर्भ सामाग्री !!! सूचना तथा समाचार 06/27/2023 - 12:39
गुलरिया नगरपालिका आन्तरिक स्रोत पशु हाट बजार कर असुली सम्बन्धी ठेक्काको प्रथम पटक प्रकाशीत सूचना!!! सूचना तथा समाचार 06/27/2023 - 11:59
गुलरिया नगरपालिका, बर्दियाको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य !!! सूचना तथा समाचार 06/25/2023 - 15:53
भूमिहिन दलित/ भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरुको निवेदन उपर दावी विरोध तथा त्रुटी सच्चाउने सम्बन्धि सूचना!!! सूचना तथा समाचार 06/16/2023 - 13:18
Technical Specification of cctv camera सूचना तथा समाचार 06/08/2023 - 11:38

Pages