FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना!!!

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को जग्गाको न्यूनतम् मूल्याङ्कन पुस्तिका बर्दिया ।

आ.व. २०८०।०८१ को आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

टेण्डर खरिद वापदको रकम जम्मा सम्बन्धी सूचना!!!

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट वक्तव्य ।

सेवा प्रवाह प्रभावित हुने सम्बन्धी सूचना!!!

१२ औं नगरसभाको बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धी सूचना!!!

नगरपालिकाको प्रतिक चिन्ह (लोगो) छनौट सम्बन्धी सूचना!!!

गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले आगामी आ.व. २०८१।०८२ को बजेट कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

Gulariya Municipality invites electronic bids for Construction of Adminitrative Block Building and Inner Gravel Road at Aawudhogik Gram, Gulariya-8