FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

साना सवारी दर्ता सम्बन्धि सुचना

Invitation for bid

नदिजन्यपदार्थ ठेक्का व्यवस्थापनका लागि दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

गुलरिया नगरपालिका भु उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण २०७९ सम्बन्धमा

दलित थर परिवर्तन सम्बन्धमा सुचना

कृषि तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना

स्वास्थ्य तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना

स्वास्थ्य तर्फको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

आन्तरिक आयस्रोत कर असुली सम्बन्धि चौथो पटक प्रकाशित सुचना

नदिजन्य पदार्थ(बालुवा) ठेक्का सम्बन्धि सुचना