FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कृषि तर्फ बिभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सुचना

कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सुचना

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सुचना

आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि सुचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु

स्थानीय पाठयक्रम २०७९ उपर सल्लाह सुझाव सम्बन्धमा

गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट

सुरक्षित नागरिक आवास २०७७/०७८ दाबि बिरोध पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा स्थगित गरिएको सुचना