FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्युत पोलमा जडान गरिएका सडक बत्ति सम्बन्धमा ।

बगर खेती गर्न ईच्छुक कृषकहरुका लागि अनुदान सम्बन्धि सूचना!!!

खेलकुद क्लब तथा संस्था दर्ता सम्बन्धी सूचना!!!

पशुपंछी बिमा सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना!

दरभाउ पत्र स्वीकृतको लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना !!!

छुट भएका व्यक्तिहरुको लगत संकलन सम्बन्धी सूचना!!!

Invitation Sealed Quotation For Following Wroks.

पशुपंछी बिमा सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना!!!

Invitation Bid for Asphalt Concrete(Black Top Road and Drain) Construction work, Ward No 6 District Police Office Chowk to North side Agriculture Development Bank Chowk.

Invitation Bid for Asphalt Concrete (Black Top Road and Drain) Construction work, Ward No.2 Jainpur Gau to Gujrana Road.