FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Technical Specification of cctv camera

CCTV Camera को प्रश्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना!!!

सम्पुर्ण संघ/ सस्थाहरुले कार्यक्रम तथा वजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा !!!

कार्यसम्पन्‍न गरि भुक्तानी लिने सम्बन्धि जरुरी सूचना!!!

नगरप्रहरीमा सफल हुनुभएका उम्मेदवारहरुले सम्पर्क राख्‍न आउने सम्बन्धि सूचना!!!

नगरप्रहरीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !!!

नगरप्रहरीको अन्तरवार्ताका लागि सहभागी हुन आउने सम्बन्धि सूचना !!!

नगरप्रहरी छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुन आउने सम्बन्धि सूचना !!!

सामुदायिक बिउ बैंकलाई पूर्वाधार निर्माण, सुधार तथा मेशिनरी उपकरण सहयोग तथा सामुदायिक बैंक कोष खडा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!

वर्षे फलफुलका विरूवा वितरण कार्यक्रमका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना !!