FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गुलरिया नगरपालिकाको कोभीड व्यवस्थापन सम्बन्धि सुचना

एम्बुलेन्स तथा शव बाहन आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना

धानको बिउ खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र माग गरिएको सुचना

श्रीरामनवमीको अवसरमा पालिकामा सार्वजनिक बिदा गरिएको सुचना

उन्नत धान र मकै बिउ माग सम्बन्धि सुचना

सना कृषि औजारका तथा यन्त्र उपकरण प्रस्तावना फर्मेट

सना कृषि औजार का लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

औषधिखरिदटेन्डर

कोभिड बिशेष कृषि कार्यक्रम अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा

tender notice for Construction work