FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा स्थगित गरिएको सुचना

आर्थिक कारोबार बन्द हुने सम्बन्धि सुचना

आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि सुचना

तथ्यांक संकलकहरुको अन्तिम नतिजा प्रकासन सम्बन्धमा

गैरसरकारी संस्थाहरुले बजेट पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

तथ्यांक संकलक गणकहरुको अन्तरवार्ता तथा शिप परिक्षण सम्बन्धि सुचना

तथ्यांक संकलन सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धि सुचना

कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

हाई मास्ट लाईट आपूर्तिका लागि दरभाउपत्र आह्वानको सुचना

धानको वर्ण शंकर बिउ खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना