FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
घर टहरा हटाउने सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 03/17/2023 - 12:04
Invitation for bid सूचना तथा समाचार 03/15/2023 - 13:47
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 03/02/2023 - 16:02
आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि पाचौ पटक प्रकाशित सुचना सूचना तथा समाचार 02/06/2023 - 14:20
बालि वस्तुको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र बिकास स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 02/05/2023 - 14:04
साना सवारी दर्ता सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 02/03/2023 - 15:03
गुलरिया नगरपालिका नवौं नगर सभा बजेट आम्दानी र खर्च 02/02/2023 - 12:41
Invitation for bid सूचना तथा समाचार 01/27/2023 - 12:17
नदिजन्यपदार्थ ठेक्का व्यवस्थापनका लागि दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना सूचना तथा समाचार 01/26/2023 - 14:20
आ.ब. ०७८/०७९ को खर्च सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा प्रगति विवरण तथा प्रकाशन 01/24/2023 - 15:36 PDF icon आय व्याय विवरण.pdf

Pages