FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
दरभाउ पत्र स्वीकृतको लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना !!! सूचना तथा समाचार 10/04/2023 - 13:13
किसान अस्थाई परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०८० कार्यविधिहरु 09/26/2023 - 11:51 PDF icon किसान परिचय पत्र अस्थाई कार्यविधि २०८०.pdf
खेलकुद विकास सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० कार्यविधिहरु 09/26/2023 - 11:39 PDF icon खेलकुद विकास सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
संस्थागत विद्यालय छात्रवृति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० कार्यविधिहरु 09/26/2023 - 11:37 PDF icon संस्थागत विद्यालय छात्रवृति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
छुट भएका व्यक्तिहरुको लगत संकलन सम्बन्धी सूचना!!! सूचना तथा समाचार 09/19/2023 - 13:47
Invitation Sealed Quotation For Following Wroks. सूचना तथा समाचार 09/15/2023 - 13:32
पशुपंछी बिमा सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना!!! सूचना तथा समाचार 09/11/2023 - 10:45
Invitation Bid for Asphalt Concrete(Black Top Road and Drain) Construction work, Ward No 6 District Police Office Chowk to North side Agriculture Development Bank Chowk. सूचना तथा समाचार 09/08/2023 - 16:21
Invitation Bid for Asphalt Concrete (Black Top Road and Drain) Construction work, Ward No.2 Jainpur Gau to Gujrana Road. सूचना तथा समाचार 09/08/2023 - 15:56
औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्रीहरुको खरिद कार्य सम्बन्धी शिलबन्धी दरभाउपत्र आह्‍वान सम्बन्धी सूचना !!! सूचना तथा समाचार 09/08/2023 - 10:28

Pages