FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
४० माईक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन तथा प्रयोग रोक लगाउने सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 09/23/2021 - 14:19
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को रातो किताब सूचना तथा समाचार 09/21/2021 - 14:14
गुलरिया न.पा. को आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को रातो किताब बजेट आम्दानी र खर्च 09/21/2021 - 14:03
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को रातो किताब बजेट, आम्दनी र खर्च 09/21/2021 - 14:01
माछापोखरी ठेक्का सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 09/13/2021 - 16:43
गुलरिया नगरपालिकाको बिभिन्न घाटको बालुवा ठेक्का सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 09/10/2021 - 13:31
Invitation for Bid सूचना तथा समाचार 09/07/2021 - 12:50
गंगाधर सिग्देल अधिकृत छैठौं 08/03/2021 - 12:34
ई. विशाल पौडेल इन्जिनियर 08/03/2021 - 12:26
थिरनाथ कंडेल अधिकृत छैठौं 08/03/2021 - 12:24

Pages