FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
धानको बिउ खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र माग गरिएको सुचना सूचना तथा समाचार 04/22/2021 - 12:24
श्रीरामनवमीको अवसरमा पालिकामा सार्वजनिक बिदा गरिएको सुचना सूचना तथा समाचार 04/21/2021 - 09:24
उन्नत धान र मकै बिउ माग सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 04/13/2021 - 10:42
सना कृषि औजारका तथा यन्त्र उपकरण प्रस्तावना फर्मेट सूचना तथा समाचार 03/23/2021 - 11:57
सना कृषि औजार का लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 03/23/2021 - 11:48
औषधिखरिदटेन्डर सूचना तथा समाचार 03/21/2021 - 14:41
कोभिड बिशेष कृषि कार्यक्रम अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 03/19/2021 - 12:38
tender notice for Construction work सूचना तथा समाचार 03/17/2021 - 10:43
Tender notice for electric water pump others सूचना तथा समाचार 03/17/2021 - 10:43
स्वास्थ्य सेवामा करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 03/12/2021 - 12:06

Pages