FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
कोभिड बिशेष कृषि कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 12/21/2020 - 14:02
व्यावसायिक कृषि उत्पादन बिकास कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 12/21/2020 - 14:01
उद्यम बिकास सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 12/19/2020 - 17:42
उद्यम बिकास सहजकर्ताको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 12/18/2020 - 14:25
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान गरिएको सुचना सूचना तथा समाचार 12/10/2020 - 11:09
मलखाद वितरणका लागि सुचिकृत गरिएको सुचना सूचना तथा समाचार 12/06/2020 - 13:11
गुलरिया नगरपालिकाको कार्यसम्पदान नियामावली-२०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 12/03/2020 - 14:43 PDF icon कार्यसम्पादननियमावली-२०७५.pdf
उद्यम बिकास सहजकर्ता आवस्यकता सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 12/02/2020 - 10:43
रासायनिक मलखादको कारोवारको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि थप सुचना सूचना तथा समाचार 11/26/2020 - 12:04
नदिजन्य पदार्थ बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 11/02/2020 - 13:40

Pages