दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
नगर बस्तुगत विवरण तयारीका लागि प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना समाचार 04/10/2018 - 12:54
बसाइ सराई सम्बन्धि फारम सूचना र सामान्य नियमावली 03/23/2018 - 11:40
सम्बन्ध बिच्क्षेद फारम सूचना र सामान्य नियमावली 03/23/2018 - 11:37
बिवाह दर्ता सम्बन्धि फारम सूचना र सामान्य नियमावली 03/23/2018 - 11:33
मृत्यिउ दर्ता सम्बन्धि फारम सूचना र सामान्य नियमावली 03/23/2018 - 11:31
बसाइ सराई सम्बन्धि फारम रिपोर्ट 03/23/2018 - 11:26 PDF icon Migration Registration Form.pdf
सामाजिक सुरक्क्षा का खाई पाई आइरहेका नामावली सामाजिक सुरक्षा, रिपोर्ट 03/12/2018 - 14:42 PDF icon thirnatha 11,12 KO 2074 1ST.pdf
सामाजिक सुरक्क्षा का खाई पाई आइरहेका नामावली सामाजिक सुरक्षा, रिपोर्ट 03/12/2018 - 14:42 PDF icon thirnatha 11,12 KO 2074 1ST.pdf
सामाजिक सुरक्क्षा का खाई पाई आइरहेका नामावली सामाजिक सुरक्षा, रिपोर्ट 03/12/2018 - 14:41 PDF icon thirnath 11,12 ko 2nd new barpai ko aabedan.pdf
सामाजिक सुरक्क्षा का खाई पाई आइरहेका नामावली सामाजिक सुरक्षा, रिपोर्ट 03/12/2018 - 14:41 PDF icon thirnath 11,12 ko 2nd new barpai ko aabedan.pdf

Pages