वार्षिक समीक्षा

कर सूची

गुलरिया नगरपालिका को प्रथम नगसभा बाट  पारित कर को डर सार्बजनिक

प्रथम नगर सभा

गुलरिया नगरपालिका बर्दिया को प्रथम नगर सभा मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४  को नीति तथा कार्यक्रम