Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
राम चन्द्र पौडेल कार्यकारी अधिकृत CEO paudel.ceo34@gmail.com 9858022922
मुकुन्द अर्याल सूचना अधिकृत सूचना शाखा ९८५८०२५६६०
अजय सिंह ठाकुर ICT इन्जिनियर IT ary.8332s@gmail.com, ito.gulariyamun@gmail.com 9848258332
कपिल घिमिरे ना.सु प्रशासन शाखा ९८५८०२६९९९
विश्व प्रकाश अधिकारी ना.सु जिन्सी शाखा ९८४८०२३०९९
केशवराज खनाल ना.सु राजस्व शाखा ९८४८०२३०८८
घनश्याम अधिकारी ना.सु सामाजिक परिचालन शाखा ९८४८०२८३८३
राम प्रसाद चौधरी ना.सु सामुदायिक विकास शाखा ९८४८१२५३९८
मधु ज्ञवाली आ.ले.प आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा ९८४८०२३७१३
रिता दुवाडी आ.ले.प लेखा शाखा ९८५८०२७८०५
अर्जुन कुमार लम्साल सव-इन्जिनियर शहरी विकास शाखा 9858030703
शुभाकान्त आचार्य सव-इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५८०२५८१०
रमेश कुमार गौतम सव-इन्जिनियर नक्शा उप-शाखा ९८५८०८८७७५
गोपाल चौधरी सव-इन्जिनियर नक्शा उप-शाखा ९८४८०२३०७८
राम सिंह थारू खरिदार योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४८०३०६६१
कर्ण बहादुर बस्नेत मुखिया प्रशासन शाखा ९८५८०८०९९९