FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
स्वयम सेवक करार शिक्षकको लिखित परिक्षा सारिएको सूचना सूचना तथा समाचार 04/17/2019 - 11:46
बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 04/16/2019 - 10:45
गुलरिया नगरपालिका आधारभूत तह शिक्षा परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 04/16/2019 - 10:42
गुलरिया नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 15:28 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको सहकारी ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:50 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको न्याययिक समिति सम्बन्धि ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:49 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समिति ऐन,२०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:47 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धि ऐन राजपत्र 04/11/2019 - 12:46 PDF icon गुलरिया नगपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धि कानुन.pdf
गुलरिया नगरपालिका को आर्थिक ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:42 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिका को शिक्षा ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:40 PDF icon गुलरिया नगरपालिका को शिक्षा ऐन.pdf

Pages