FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
स्प्रेयर तथा मल बिउ छर्ने झोले मेशिन (स्प्रेडर) माग आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना तथा समाचार 11/19/2019 - 11:34
साना सिचाई कार्यक्रममा आवेदन पेश गर्ने बारे| सूचना तथा समाचार 11/19/2019 - 11:30
साना सिचाई मर्मत निर्माण तथा सम्भार सहयोग कार्यक्रममा आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना तथा समाचार 11/19/2019 - 11:27
MIS operator तथा फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 10/23/2019 - 11:14
गुलरिया नगरपालिकाको आ.ब. ०७६/०७७ को रातो किताब सूचना तथा समाचार 10/22/2019 - 10:32
गुलरिया नगरपालिकाको आ.ब. ०७६/०७७ को रातो किताब बजेट आम्दानी र खर्च 10/22/2019 - 10:30
महादेव शाह अधिकृत छैठौं 09/24/2019 - 22:03
शिला शाह अधिकृत छैठौं 09/24/2019 - 22:00
सतिस यादव शिक्षा अधिकृत 09/22/2019 - 13:12
निलकन्ठ रेग्मी उप-सचिव 09/22/2019 - 13:04

Pages