FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:50 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको न्याययिक समिति सम्बन्धि ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:49 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समिति ऐन,२०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:47 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धि ऐन राजपत्र 04/11/2019 - 12:46 PDF icon गुलरिया नगपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धि कानुन.pdf
गुलरिया नगरपालिका को आर्थिक ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:42 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिका को शिक्षा ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:40 PDF icon गुलरिया नगरपालिका को शिक्षा ऐन.pdf
कागजात हरु संलग्न गरि पठाईदिने सम्बन्धमा वडा कार्यलय हरु सबै सूचना तथा समाचार 04/11/2019 - 11:23
गुलरिया वडा न. ७ मा स्वास्थ्य को लागि जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 04/02/2019 - 12:19
स्वयमसेवक करार शिक्षक्को लिखित परिक्षा सारिएको सूचना सूचना तथा समाचार 03/28/2019 - 16:16
मागमा आधारित कार्यक्रमको प्रस्त्ताव माग सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 03/22/2019 - 12:52

Pages