FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायक पदको भर्ना सम्बन्धि सुचना

गुलरिया नगरपालिकाको लागि दर रेट माग गरेको सुची

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सुचना

गुलरिया नगरपालिकाको खानेपानि तथा सरसफाई योजना निर्माणका लागि तथ्यांकसंकलकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

गुलरिया नगरपालिकाको pcr प्रयोगशाला निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७७

गुलरिया नगरपालिका औषधि खरिद सम्बन्धि सुचना

कारार सेवामा अ.न.मि. राख्ने अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा

करार सेवामा अ.न.मि. भर्ना को नतिजा सम्बन्धित सुचना

गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७७/०१/१८ सम्म वितरण गरिएको राहत को विवरण

गुलरिया नगरपालिका वडा न. १० मा स्वीकृत राहत नामावली