दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाको मौजुदा सुची दर्ता गर्न आह्वान गरिएको सूचना सूचना र सामान्य नियमावली 07/31/2018 - 11:29
गुलरिया नगरपालिका को बस्तुगत विवरण तयार गर्न मागिएको आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्ताव रद्द गरिएको सुचना समाचार 06/29/2018 - 15:04
गुलरिया नगरपालिका को मोटर ग्रेडर खरिद सम्बन्धि सम्झौता बारे सूचना पत्र सूचना र सामान्य नियमावली 06/14/2018 - 11:56
घर बहाल कर सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना सूचना र सामान्य नियमावली 06/10/2018 - 14:07
गुलरिया नगरपालिका भित्र को दरबन्दी तेरिज रिपोर्ट 06/04/2018 - 15:55 PDF icon karmachari darbandi.pdf
गुलरिया नगरपालिका स्थानीय सेवा तर्फ न.पा.मा रहेका स्थाई कर्मचारीहरुको विवरण रिपोर्ट 06/04/2018 - 15:52 PDF icon sthaniy karmachari.pdf
गुलरिया नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बाट मोटर ग्रेडर खरिद सम्बन्धि भएको निर्णय बार्षिक कार्ययोजना ,नीति तथा कार्यक्रम 05/19/2018 - 12:38
गुलरिया नगरपालिकाको बस्तुगत विवरण तयारी का लागि पुन सूचना सूचना र सामान्य नियमावली 05/15/2018 - 10:54
गुलरिया नगरपालिकाको बस्तुगत विवरण तयारी का लागि TOR वर्तमान योजना 05/08/2018 - 11:24
व्यक्तिगत घटना दर्ता एन तथा नियामावली अनुसन्धान रिपोर्ट 04/11/2018 - 12:16 PDF icon d5474e17-4527-40ea-8b00-16616fa33028NIRDESIKA 2070.pdf

Pages