दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
मुकुन्द अर्याल सूचना अधिकृत 03/16/2016 - 13:40
Regarding Public Hearing समाचार 03/11/2016 - 09:56
सार्वजनीक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना समाचार 03/11/2016 - 09:55
Audit Report of FY 2071-072 03/01/2016 - 11:31 PDF icon AuditReport.pdf
आ.व २०७१/०७२ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 03/01/2016 - 11:30 PDF icon AuditReport.pdf
बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सुचना सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना 02/28/2016 - 11:43
बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सुचना सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना 02/26/2016 - 12:12
२१ औ नगरपरिषदको नीति तथा कार्यक्रम 02/04/2016 - 15:15
२१ औ नगरपरिषदको नीति तथा कार्यक्रम बार्षिक कार्ययोजना ,नीति तथा कार्यक्रम 02/04/2016 - 15:11
ल्याण्ड फिल साइट निर्माणको टेन्डर सम्बन्धि सूचना सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना 02/02/2016 - 14:05

Pages