दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
सन्क्षिप्त जानकारी मुलक पुस्तिका सूचना र सामान्य नियमावली 02/08/2018 - 14:33
नगरपालिका को राजस्व सुधार कार्ययोजना तथा राजस्व सम्बन्धी अभिलेख र जानकारी प्रकाशन 02/08/2018 - 13:01 PDF icon Gulariya_Revenue_ final 072.pdf
नगरपालिका को बर्सिक योजना तथा कार्यक्रम राजस्व सम्बन्धी जानकारी रिपोर्ट, प्रकाशन 02/05/2018 - 12:55 PDF icon Gulariya_Revenue_ final 072.pdf
नगरपालिका को बर्सिक योजना तथा कार्यक्रम राजस्व सम्बन्धी जानकारी रिपोर्ट, प्रकाशन 02/05/2018 - 12:55 PDF icon Gulariya_Revenue_ final 072.pdf
जनचेतना मुलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने सम्बन्धमा वर्तमान योजना 02/05/2018 - 12:28
प्रथम नगर सभा सूचना र सामान्य नियमावली 02/04/2018 - 16:26
प्रथम नगर सभा वार्षिक समीक्षा 02/04/2018 - 12:17 PDF icon प्रथम नगर सभा .pdf
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १० कार्यालय वार्ड न‌म्बर १० 02/02/2018 - 15:44
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ९ कार्यालय वार्ड न‌म्बर ९ 02/02/2018 - 15:39
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ८ कार्यालय वार्ड न‌म्बर ८ 02/02/2018 - 14:06

Pages