FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 05/27/2019 - 11:38
बेरोजगार हरुको फारम पठाई दिने सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 05/14/2019 - 14:35
बेरोजगार दर्ता का लागि आवेदन म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 04/21/2019 - 13:54
गु.न.पा. अन्तर्गत का बिद्यालय मा निशुल्क विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 04/17/2019 - 14:11
स्वयम सेवक करार शिक्षकको लिखित परिक्षा सारिएको सूचना सूचना तथा समाचार 04/17/2019 - 11:46
बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 04/16/2019 - 10:45
गुलरिया नगरपालिका आधारभूत तह शिक्षा परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 04/16/2019 - 10:42
गुलरिया नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 15:28 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको सहकारी ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:50 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको न्याययिक समिति सम्बन्धि ऐन २०७५ राजपत्र 04/11/2019 - 12:49 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समिति ऐन,२०७५.pdf

Pages