दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाको निर्णय तथा कार्यक्रमहरु सूचना तथा समाचार, योजना तथा परियोजना 08/14/2018 - 11:45
गुलरिया नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाको निर्णय तथा कार्यक्रमहरु सूचना तथा समाचार, योजना तथा परियोजना 08/14/2018 - 11:45
गुलरिया नगरपालिका को स्वस्थ्य शाखा अन्तर्गत अ.हे.ब. पदको नतिजा सूचना तथा समाचार 08/08/2018 - 11:00
गुलरिया नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत लिइएको अ.न.मि. पदको नतिजा सूचना तथा समाचार 08/08/2018 - 10:52
गुलरिया नगरपालिकाको मौजुदा सुची दर्ता गर्न आह्वान गरिएको सूचना सूचना र सामान्य नियमावली 07/31/2018 - 11:29
गुलरिया नगरपालिका को बस्तुगत विवरण तयार गर्न मागिएको आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्ताव रद्द गरिएको सुचना सूचना तथा समाचार 06/29/2018 - 15:04
गुलरिया नगरपालिका को मोटर ग्रेडर खरिद सम्बन्धि सम्झौता बारे सूचना पत्र सूचना र सामान्य नियमावली 06/14/2018 - 11:56
घर बहाल कर सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना सूचना र सामान्य नियमावली 06/10/2018 - 14:07
गुलरिया नगरपालिका भित्र को दरबन्दी तेरिज रिपोर्ट 06/04/2018 - 15:55 PDF icon karmachari darbandi.pdf
गुलरिया नगरपालिका स्थानीय सेवा तर्फ न.पा.मा रहेका स्थाई कर्मचारीहरुको विवरण रिपोर्ट 06/04/2018 - 15:52 PDF icon sthaniy karmachari.pdf

Pages