जनप्रतिनिधिहरु

Photo Name Designation Email Phone
Muktinath Yadav Mayor 9858026295
Sushila Giri Deputy Mayor 9848025467
प्रताप कुमार गौतम वडा अध्यक्ष ९८५८०८७८८३
टंक प्रसाद अधिकारी वडा अध्यक्ष ९८६८१४११४
राज कुमार यादव वडा अध्यक्ष ९८४८२१७४४४
राम बहादुर रावल वडा अध्यक्ष ९८५८०२०४९०
सावित्रा गौतम वडा अध्यक्ष ९८४८०८७४६५
निरज शर्मा वडा अध्यक्ष ९८५८०२१६१९
गीता बस्नेत वडा अध्यक्ष ९८४१३१०७७०१
धर्मेन्द्र कुमार बनिया वडा अध्यक्ष 9848371809

Pages