FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

टेण्डर खरिद वापदको रकम जम्मा सम्बन्धी सूचना!!!

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणको लागि Biometric सम्बन्धी सूचना!!!

बगर खेती गर्न ईच्छुक कृषकहरुका लागि अनुदान सम्बन्धि सूचना!!!

Invitation Sealed Quotation For Following Wroks.

Invitation Bid for Asphalt Concrete(Black Top Road and Drain) Construction work, Ward No 6 District Police Office Chowk to North side Agriculture Development Bank Chowk.

Invitation Bid for Asphalt Concrete (Black Top Road and Drain) Construction work, Ward No.2 Jainpur Gau to Gujrana Road.

नगरप्रहरी छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुन आउने सम्बन्धि सूचना !!!

अ.हे. ब. पदको लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धि सुचना

नयाब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक साहायक लिखित परिक्षा तथा आवेदक विवरण

नयाब प्राविधिक साहायक लिखित परिक्षा तथा आवेदक विवरण