FAQs Complain Problems

यस आर्थिक बर्षको बजेट प्रति तपाई कतिको सन्तुष्ट हुनुन्छ?

अत्यन्त राम्रो
47% (73 votes)
ठिकै
27% (42 votes)
धेरै सुधार गर्नु [पर्ने
26% (41 votes)
Total votes: 156
Nepali