FAQs Complain Problems

Documents

Document Title Document Type Post date Documents
बाढी रकम सम्बन्धि जानकारी पत्र 02/01/2022 - 15:10 PDF icon वाढीको रकम सम्वन्धि जानकारी पत्र.pdf
प्रथम किस्ता नपाएका छुट ९३ जना 02/01/2022 - 15:10 PDF icon प्रथम किस्ता नपाएका छुट ९३ जना.pdf
प्रथम किस्ता नपाएका छुट २६ जनाको विवरण 02/01/2022 - 15:09 PDF icon प्रथम किस्ता नपाएका छुट २६ जना.pdf
२०७१ सालको बाढीमा पूर्ण क्षतिमा परेका १७३५ घर परिवारको विवरण 02/01/2022 - 14:21 PDF icon २०७१ को वाढीमा पुर्ण क्षति भएका १७३५ घरपरिवारको नामावली विवरण.pdf
बिषयगत कार्यविवरण 01/21/2022 - 13:13 PDF icon कार्यविवरण.pdf
असहाय बालबालिकालाई सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ 01/19/2022 - 12:16 PDF icon असहाय बालबालिकालाई सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७८ 01/19/2022 - 12:14 PDF icon करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधी-2078.pdf
नगर प्रहरी करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना 01/18/2022 - 17:07
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सुचना 12/29/2021 - 13:28
वडा कार्यालयहरुले माग पठाउने सम्बन्धमा 12/21/2021 - 13:07

Pages