FAQs Complain Problems

Documents

Document Title Document Type Post date Documents
वर्षे फलफुलका विरूवा वितरण कार्यक्रमका लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना !! 05/10/2023 - 12:26
technical specification for cctv camera 05/03/2023 - 07:35
रोजगार संयोजक आवस्यकता सम्बन्धि सुचना 04/30/2023 - 14:58
रोजगार सहायक आवश्यकता सम्बन्धि सुचना 04/30/2023 - 14:22
वाढीको रकम सम्वन्धि जानकारी पत्र 04/26/2023 - 14:26 PDF icon वाढीको रकम सम्वन्धि जानकारी पत्र.pdf
प्रथम किस्ता नपाएका छुट ९३ जना 04/26/2023 - 14:25 PDF icon प्रथम किस्ता नपाएका छुट ९३ जना.pdf
प्रथम किस्ता नपाएका छुट २६ जना 04/26/2023 - 14:25 PDF icon प्रथम किस्ता नपाएका छुट २६ जना.pdf
२०७१ को वाढी खाता नं नमिलेका विवरण 04/26/2023 - 14:24 PDF icon २०७१ को वाढी खाता नं नमिलेका विवरण_20220207_0001.pdf
२०७१ को वाढीमा पुर्ण क्षति भएका १७३५ घरपरिवारको नामावली विवरण 04/26/2023 - 14:16 PDF icon २०७१ को वाढीमा पुर्ण क्षति भएका १७३५ घरपरिवारको नामावली विवरण.pdf
मोहमम्दपुर bank - Updated 3rd install 04/26/2023 - 14:13 PDF icon मोहमम्दपुर bank - Updated 3rd install.pdf

Pages