जनप्रतिनिधिहरु

Photo Name Designation Email Phone
हरि प्रसाद पासवान वडा अध्यक्ष ९८६६४७४५०
बिरेन्द्र कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष ९८४८०२६९५६
रामनारायण प्रसाद केसरी वडा अध्यक्ष ९८४८०४६७३३
राम कुमार थारु वडा अध्यक्ष ९८६६७६९८६३

Pages