FAQs Complain Problems

बजेट आम्दानी र खर्च

गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को रातो किताब

गुलरिया नगरपालिकाको आगामी आर्थिक बर्ष ०७७-०७८को final budget

गुलरिया नगरपालिकाको आ.ब. ०७६/०७७ को रातो किताब

गुलरिया नगरपालिकाको वडा न. २ को आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को योजना तथा कार्यक्रम

गुलरिया नगरपालिका को आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को अन्तरिक आय को विवरण