FAQs Complain Problems

समाचार

बेरोजगार हरुको फारम पठाई दिने सम्बन्धमा

बेरोजगार दर्ता का लागि आवेदन म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा

गु.न.पा. अन्तर्गत का बिद्यालय मा निशुल्क विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना

स्वयम सेवक करार शिक्षकको लिखित परिक्षा सारिएको सूचना

बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना

गुलरिया नगरपालिका आधारभूत तह शिक्षा परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कागजात हरु संलग्न गरि पठाईदिने सम्बन्धमा वडा कार्यलय हरु सबै

गुलरिया वडा न. ७ मा स्वास्थ्य को लागि जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

स्वयमसेवक करार शिक्षक्को लिखित परिक्षा सारिएको सूचना

मागमा आधारित कार्यक्रमको प्रस्त्ताव माग सम्बन्धि सूचना

Pages