FAQs Complain Problems

समाचार

क्षति विवरण एकिन गरि आवस्यक प्रमाण सहित पठाउने सम्बन्धमा

गुलरिया नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतहरुको कर असुली सम्बन्धि ठेक्का सुचना

सुचिकृत बेरोजगारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

नदिजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वानको सुचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाईन दर्ता बारे सुचना

कोभिड-१९ प्रभावित घर परिवारलाई राहत सम्बन्धमा

बिद्यालय लेखा परिक्षण सम्बन्धि आशय पत्र पेश गर्ने सुचना

बालुवा ठेक्काका लागि दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना

बालिको वस्तुको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना

ह्याण्डपम्प धाराआपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना

Pages