FAQs Complain Problems

समाचार

करार सेवामा अ.न.मि. भर्ना को नतिजा सम्बन्धित सुचना

गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७७/०१/१८ सम्म वितरण गरिएको राहत को विवरण

गुलरिया नगरपालिका वडा न. १० मा स्वीकृत राहत नामावली

गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७७/०१/०७ गते वितरण गरिएको राहत नामावली

गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७६/१२/३० गते वितरण गरिएको राहत नामावली

गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७६/१२/३० गते वितरण गरिएको राहत नामावली

गुलरिया नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोषमा सहयोग आब्हान गरेको सूचना

गुलरिया नगरपालिकाको राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६

तथ्यांक संकलक हरुको अन्तर्वार्ता सारिएको सुचना

गुलरिया नगरपालिकामा फाल्गुन २६ गते सार्वजनिक बिदा गरिएको सूचना

Pages