FAQs Complain Problems

समाचार

गुलरिया नगरपालिकाको खानेपानि तथा सरसफाई योजना निर्माणका लागि तथ्यांकसंकलकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

गुलरिया नगरपालिकाको pcr प्रयोगशाला निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७७

गुलरिया नगरपालिका औषधि खरिद सम्बन्धि सुचना

कारार सेवामा अ.न.मि. राख्ने अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा

करार सेवामा अ.न.मि. भर्ना को नतिजा सम्बन्धित सुचना

गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७७/०१/१८ सम्म वितरण गरिएको राहत को विवरण

गुलरिया नगरपालिका वडा न. १० मा स्वीकृत राहत नामावली

गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७७/०१/०७ गते वितरण गरिएको राहत नामावली

गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७६/१२/३० गते वितरण गरिएको राहत नामावली

गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७६/१२/३० गते वितरण गरिएको राहत नामावली

Pages