FAQs Complain Problems

समाचार

गुलरिया नगरपालिका आन्तरिक स्रोत पशु हाट बजार कर असुली सम्बन्धी ठेक्काको प्रथम पटक प्रकाशीत सूचना!!!

गुलरिया नगरपालिका, बर्दियाको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य !!!

भूमिहिन दलित/ भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरुको निवेदन उपर दावी विरोध तथा त्रुटी सच्चाउने सम्बन्धि सूचना!!!

नोटः भूमिहिन दलित/ भूमिहिन सुकुम्बासीको मितिः २०८०।०३।०१ गते देखि २०८०।०३।०७ गते सम्म ७ दिने सूचना तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरुको मितिः २०८०।०३।०१ गते देखि २०८०।०३।१५ गते सम्म १५ दिने सूचना ।

Technical Specification of cctv camera

CCTV Camera को प्रश्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना!!!

सम्पुर्ण संघ/ सस्थाहरुले कार्यक्रम तथा वजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा !!!

कार्यसम्पन्‍न गरि भुक्तानी लिने सम्बन्धि जरुरी सूचना!!!

नगरप्रहरीमा सफल हुनुभएका उम्मेदवारहरुले सम्पर्क राख्‍न आउने सम्बन्धि सूचना!!!

नगरप्रहरीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !!!

नगरप्रहरीको अन्तरवार्ताका लागि सहभागी हुन आउने सम्बन्धि सूचना !!!

Pages