FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date
गुलरिया नगरपालिका एफ.एम. रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ 08/20/2018 - 11:18
गुलरिया नगरपालिकाको बजेट योजना दिग्दर्शन ,२०७५ 08/20/2018 - 11:14
गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५ 08/20/2018 - 11:13
गुलरिया नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७५ 08/20/2018 - 11:11
गुलरिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ 08/20/2018 - 11:08
गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७५ 08/20/2018 - 11:06
गुलरिया नगरपालिकाको एकिकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 08/20/2018 - 11:04
गुलरिया नगरपालिका को विनियोजन ऐन २०७५ 08/20/2018 - 10:53
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ 08/20/2018 - 10:52
गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समिति व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 08/19/2018 - 12:28
गुलरिया नगरपालिका को स्थानिय कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन २०७५ 08/19/2018 - 12:26

Pages