FAQs Complain Problems

ऐन

Document Title Document Type Post date Documents
गुलरिया नगरपालिकाको वडा न. २ को आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को योजना तथा कार्यक्रम 08/16/2018 - 12:03
गुलरिया नगरपालिका वडा न. १ को योजना तथा परियोजना 08/14/2018 - 13:28
गुलरिया नगरपालिका को आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को अन्तरिक आय को विवरण 08/14/2018 - 12:14
गुलरिया नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाको निर्णय तथा कार्यक्रमहरु 08/14/2018 - 11:45
गुलरिया नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाको निर्णय तथा कार्यक्रमहरु 08/14/2018 - 11:45
गुलरिया नगरपालिका को स्वस्थ्य शाखा अन्तर्गत अ.हे.ब. पदको नतिजा 08/08/2018 - 11:00
गुलरिया नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत लिइएको अ.न.मि. पदको नतिजा 08/08/2018 - 10:52
गुलरिया नगरपालिकाको मौजुदा सुची दर्ता गर्न आह्वान गरिएको सूचना 07/31/2018 - 11:29
गुलरिया नगरपालिका को बस्तुगत विवरण तयार गर्न मागिएको आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्ताव रद्द गरिएको सुचना 06/29/2018 - 15:04
गुलरिया नगरपालिका को मोटर ग्रेडर खरिद सम्बन्धि सम्झौता बारे सूचना पत्र 06/14/2018 - 11:56

Pages