सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

नागरिक वडापत्र

प्रथम नगसभा २०७४ बाट संसोधित नागरिक वडा पत्र 

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सुचना

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सुचना

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सुचना

ल्याण्ड फिल साइट निर्माणको टेन्डर सम्बन्धि सूचना

सुचना हेर्नको लागि यहाँ क्लिक   गर्नुहोस्