नगरपालिकाका कर्मचारीहरुका लागि आयोजित सूचना सञ्चार तथा प्रव्धि सम्बन्धि तालिमको केहि दृश्यहरु