सामाजिक परिचालकहरुका लागि सूचना संचार तथा प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत तालिमका केहि झलकहरु