दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरियानगरपालिकाको सहयोग र नगर स्तरिय शान्ति समितिको आयोजनमा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भयो | समाचार 07/09/2015 - 14:22
नागरिक सचेतना केन्द्रका सदस्यलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा बारेमा बुझाउन १ दिने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो समाचार 06/29/2015 - 16:06
महिला हिंसा तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम सम्पन्न समाचार 06/29/2015 - 16:00
गुलरिया नगरपालिकाको कर्मचारीलाई सुचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो समाचार 06/21/2015 - 14:37
गुलरिया नगरपालिकाको २०औ नगरपरिषदमा प्रस्तुत आ.व.२०७२/७३ को नीति,कार्यक्रम तथा बजेट विवरण 06/09/2015 - 11:31
२०७२/२/२०-२१ गते उपभोक्ता तथा ठेक्का पटा बाट निर्माण गर्न लागिएको प्रत्येक योजनामा गणित अनुगमन समितिहरुलाई १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो समाचार 06/08/2015 - 12:36
बालमैत्री स्थानीय शासन १ दिन अभिमुखीकरण कार्याकर्म सम्पन्न समाचार 06/08/2015 - 12:10
एकल महिलाको विवरण सामाजिक सुरक्षा 06/05/2015 - 12:00
दलित जेष्ठनागरिक विवरण सामाजिक सुरक्षा 06/05/2015 - 11:56
जेष्ठ नागरिक विवरण सामाजिक सुरक्षा 06/05/2015 - 11:51

Pages