दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाले सुत्केरी स्याहर गर्ने खर्च दिने कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी गराईन्छ समाचार 10/05/2015 - 14:55
गुलरिया नगरपालिकाको सक्षारता स्तरको विवरण सामाजिक सुरक्षा 09/30/2015 - 16:53
गुलरिया नगरपालिकाको आ.व २०७१/७२ को विपन्नता स्तरीकरण प्रतिवेदन सामाजिक सुरक्षा 09/02/2015 - 16:37
गुलरिया नगरपालिकाको आ.व. २०७१/७२ को वार्षिक प्रगित समिक्षाको विवरण 08/31/2015 - 16:39
गुलरिया नगरपालिका क्षेत्रभीत्र रहेका सर्वाजनिक जग्गा खाली बारे समाचार 08/18/2015 - 13:40
गुलरिया नगरपालिकाको आ.व २०७१/७२ को वार्षिक प्रगति विवरण-२ 08/17/2015 - 13:55
गुलरिया नगरपालिकाको आ.व २०७१/७२ को वार्षिक प्रगति विवरण-१ 08/17/2015 - 13:50
गुलरिया नगरपालिकाको सफलताको कथा सामाजिक सुरक्षा 08/13/2015 - 15:03
गुलरिया नगरपालिकाको आ.व ०७१/७२ को आयको विवरण चुरेकुञ्ज पत्रिका द्धारा प्रकाशित समाचार 08/13/2015 - 15:01
गुलरिया नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत धर्मराज न्यौपानेको बर्दिया न्यूज एक्सप्रेस संग अन्तरवार्ताको केही छलफल समाचार 08/13/2015 - 14:56

Pages