वार्ड न ११

गुलरिया नगरपालिका वडा न ११
वडा अध्यक्ष राम नारायण प्रसाद केसरी
साबिक  मोहमद पुर् गा. बि.स. भवन गुलरिया