mayor cup cricket Rising star vs Shiva shakti

मेयर कप को आज को एक महत्वपूर्ण खेल मा Rising star gulariya ra shiva shakti khairapur बीच भएको खेल वर्षा का कारण रद्द भएको छ 

दुबै ले १/१ पोइन्ट बढेका छन् |

आज को खेल दुबै का लागि गर र मर जस्तै थियो|